Външно  и   Вътрешно Озеленяване

Снимките са от обекти на фирмата в ТК “Слънчев бряг” и гр. Варна